Red-Nosed Tetra (Petitella georgiae)

Opis rodzaju „PETITELLA (Petitella)”

Zamówienie: W kształcie karpia (Cypriniformes)
Podrząd: Characoidei
Rodzina: Characidae

Tetra z czerwonym nosem: hodowla i hodowla ryb.

Zdjęcie: Petitella Georgiae

Rozmiar do 6 cm.

Żyje w górnym biegu Amazonki.

Kobieta różni się od mężczyzny bardziej kompletnym brzuchem.

Są trzymane w akwarium gęsto obsadzonym roślinami i mają wolne miejsca do pływania.

Woda do konserwacji: dH do 15 °; pH 6,0–7,0; t 22-24 ° C.

Szkolenie producentów, podobnie jak innych characinów. 2 krzewy roślin liściastych (cryptocoryne lub echinodorus) sadzi się w tarliskach na 20-30 litrów. Producenci nie jedzą kawioru.

Woda do rozcieńczania: dH do 3,0 °; pH 6,5-6,8; t 26-28 ° C.

Twardość węglanowa jest minimalna. Tarło następuje następnego dnia o świcie. Odradzanie jest ustawione tak, aby padało na niego światło z okna. Karmienie narybku jest powszechne u characinów.