Ornatus (fantom) czarny (Megalamphodus megalopterus)

Opis rodzaju „MEGALAMPHODUS (Megalamphodus)”

Zamówienie: W kształcie karpia (Cypriniformes)
Podrząd: Characoidei
Rodzina: Characidae

Zamieszkuje Amerykę Południową.

Ciało jest wydłużone, wysokie, spłaszczone bocznie, z grubą płetwą. Płetwa grzbietowa jest wysoka, szczególnie u mężczyzn. Płetwa ogonowa ma dwa ostrza.

Flokujące, spokojne, poruszające się ryby pozostają w środkowej warstwie wody, jak zacienione miejsca. Można go przechowywać we wspólnym akwarium, w miejscach zarośli i roślin pływających.

Woda : 22–25 ° C, dH 4–20 °, pH 6-7,5.

Jedzenie : na żywo, substytuty.


Sparowane kobiety i samice trzymane są osobno przez tydzień przed lądowaniem na tarło. Tarło akwarium od 15 l dla pary, na dnie znajduje się kratka oddzielająca, na niej są rośliny drobnolistne, poziom wody wynosi 15 cm.

Woda: 25–27 ° C, dH do 3 °, KH do 2 °, pH 5,5–6,5.

Po spawnowaniu usuń rybę, przyciemnij akwarium. Okres inkubacji wynosi 1-2 dni, narybek pływa po 3-5 dniach. Oświetlenie stopniowo rośnie.

Pasza początkowa : żywy pył.

Inne gatunki z rodzaju:

  • Red Ornatus (Phantom) (Megalamphodus sweglesi)

Ornatus (fantom) czarny: hodowla i hodowla ryb.

Zdjęcie: Megalamphodus megalopterus

Rozmiar do 3,5 cm.

Żyje w dopływach Amazonki.

Samica różni się od mężczyzny jaśniejszym kolorem i obrzękiem brzucha. Przechowywać w akwariach, obsadzonych przeszkodami i wolnych obszarów do pływania.

Woda do konserwacji : dH do 5 °; PH 6.0-7.0; t 22-24 ° C.

Woda do rozcieńczania : dH do 2-3 °; pH 5,8–6,2; t 26-28 ° C. Twardość węglanowa jest minimalna.

Tarło 5-6 litrów lub więcej na żagiel z rusztem spawalniczym i bukietem roślin drobnolistnych. Po dniu wyłaniają się larwy, a po kolejnych 3 dniach narybek zaczyna pływać.

Jedzenie początkowe - wrotki lub cyklopy nauplii.

Samica rzuca do 400 jaj w gęstych roślinach. Ryba osiąga dojrzałość w ciągu 7-8 miesięcy.