Mystus Tengara

Opis rodzaju „Mystus (Mystus)”

Zamówienie: W kształcie karpia (Cypriniformes)
Podrząd: Somoid (Siluroidei)
Rodzina: Killer Whales (Bagridae)

Mistus tengara: hodowla i hodowla ryb.

Rozmiar do 15 cm.

Żyje w zbiornikach wodnych Indii i Birmy.

Kobieta jest większa od mężczyzny i ma pełniejszy brzuch.

Ryba jest spokojna, bezpretensjonalna. Przyjmuje wszelkie żywe i suche jedzenie.

Woda do konserwacji : dH do 20 °; pH 6,5–7,2; t 21-26 ° C.

Woda do rozcieńczania dH do 8 °; pH 7,0; t 26-28 ° C. Twardość węglanowa jest minimalna.

Potrzebujemy tarła na 100 litrów i więcej, z rusztem, napowietrzaniem i filtracją wody. Wyhodowane wyłącznie przez zastrzyk przysadki mózgowej. Samica rzuca 1000 lub więcej jaj. Larwy wyłaniają się w ciągu jednego dnia, a w innym stają się narybkiem.

Początkowa karma - artemia.

Narybek rośnie bardzo szybko.