Bedotia (Bedotia geayi)

Opis rodzaju „BEDOTIA (Bedotia)”

Zamówienie: Mullet (Mugiliformes)
Podrząd: Mullet (Mugiloidei)
Rodzina: Atherinidae (Atherinidae)

Bedocia: hodowla i hodowla ryb.

Zdjęcie: Bedotia geayi

Rozmiar do 12 cm.

Zamieszkuje wody wyspy Madagaskar.

Samiec jest jaśniejszy, jego płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytu mają czerwoną obwódkę.

Ryby są spokojne, wolą mieszkać w stadzie. Warunki utrzymania, hodowli i parametry wody są podobne do tych opisanych dla ryb tęczowych .

Uwielbiam jasne i słoneczne. Tarło, podobnie jak inne atherinowe, porcjowane, długoterminowe samice spawnuje od 20 do 50 jaj dziennie. Inkubacja jaj 5-7 dni, po 2 dniach narybek zaczyna pływać. Są one utrzymywane głównie na powierzchni wody.

Początkowa karma - artemia. Dojrzałość osiąga się po 6 miesiącach.