Alkaoza (zbyt wysokie pH)

Objawy

Skóra staje się matowa i pokrywa się śluzem, skrzela są uszkodzone, śluz jest uwalniany z nich, płetwy wystają, oddychanie staje się szybsze, dochodzi do naruszenia koordynacji ruchów i drgawek. Ryba pędzi wokół akwarium, próbując wyskoczyć. Gdy choroba jest opóźniona, rogówka oka staje się mętna, co prowadzi do ślepoty. W końcu śmierć następuje, szczególnie w nocy.

Przyczyny : Alkaoza (choroba alkaliczna) jest spowodowana zbyt wysokim pH (ponad 7) lub gwałtownym jego wzrostem. Ta choroba może wystąpić: w akwarium z miękką wodą, brakiem roślin i gęstą populacją ryb; w akwarium z miękką wodą gęsto obsadzoną jasnym światłem.

Leczenie : ma na celu wyeliminowanie przyczyny. Ryby można przesadzić do innego akwarium lub doprowadzić pH do optymalnej wartości. Odzyskiwanie powoli.

Zapobieganie : Musisz regularnie zmieniać wodę i zmniejszać liczbę ryb w akwarium.