Odroczono certyfikację kotów i psów w Europie

Tego lata władze UE zezwoliły wszystkim kotom, psom, innym zwierzętom domowym i ptakom w UE na przemieszczanie się bez paszportu. Według Echo of the Planet wcześniejsza decyzja o nadaniu każdemu gatunkowi zwierząt obowiązkowego paszportu weterynaryjnego została przełożona na późniejszy termin z 3 lipca tego roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że lekarze weterynarii w krajach UE nie radzą sobie z wydawaniem paszportów.