Milenijny cel dla różnorodności biologicznej nie został osiągnięty

Wbrew obietnicom wiodące kraje świata nie były w stanie powstrzymać spadku różnorodności biologicznej. Zadanie znacznego zmniejszenia wskaźnika spadku populacji rzadkich gatunków i ich siedlisk zostało określone w Konwencji o różnorodności biologicznej, podpisanej w 2002 r.

Przywódcy wiodących państw uznali następnie, że śmierć roślin i zwierząt ma negatywny wpływ na dobrostan ludzi. To samo zadanie (zawarte w bardziej ogólnym punkcie „Aby osiągnąć stabilność środowiska”) zostało zawarte w Deklaracji w sprawie milenijnych celów rozwoju ONZ. Zaplanowano przezwyciężenie ograniczenia różnorodności biologicznej do 2010 roku ...

Co z tego Naukowcy reprezentujący Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i BirdLife International, po przeanalizowaniu danych z lat 1970-2005, doszli do oczywistego wniosku: zadanie nie powiodło się. „Tempo spadku liczebności populacji kręgowców i ptaków, w szczególności robaczych, nadal przyspiesza, a obszar lasów i namorzyn, łąk morskich i raf koralowych zmniejsza się”, powiedział autor badania Stuart Butchart.

Rafy koralowe dla morza są jak lasy tropikalne na lądzie.

Co więcej, presja na różnorodność biologiczną tylko wzrosła - w postaci intensywnego rozwoju zasobów ludzkich przez człowieka, wzrostu liczby gatunków obcych w Europie, nadmiernego wykorzystywania zasobów biologicznych i zmian klimatu.