Wymieranie zwierząt jest tysiąc razy wyższe niż normalnie

Jedna trzecia gatunków flory i fauny może zniknąć. ONZ wydaje alarm: jedna trzecia zwierząt wkrótce zniknie

Szokującego raportu dokonał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Podał szokujące postacie.

„Populacja Ziemi jest podwojona, a liczba zwierząt zmniejszona o jedną trzecią”, powiedział Ban Ki-moon. - 21% ssaków, 30% płazów, 12% ptaków, 17% rekinów i 27% koralowców może zniknąć z powierzchni ziemi. Ptaki w rolniczych regionach Europy znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji: ich liczba zmniejszyła się o 40% z powodu rozwoju przemysłowego, liczba ptaków morskich zmniejszyła się o 44%, głównie z powodu zmian klimatu.

„Tracimy różnorodność biologiczną w niespotykanym dotąd tempie” - powiedział Ahmed Dzhoghlaf, Sekretarz Wykonawczy Konwencji o różnorodności biologicznej, jak powiedział szef ONZ. - Tempo wymierania gatunków jest tysiąc razy wyższe niż normalnie.

Powody są takie same: degradacja środowiska, niszczenie lasów amazońskich, spadek słodkiej wody w jeziorach i niszczenie ekosystemów raf koralowych, donosi La Stampa.

Raport ten będzie stanowił podstawę międzynarodowego szczytu zaplanowanego na październik tego roku w japońskim mieście Nagoya. Tam zadecyduje się, jak przeciwdziałać przyczynom utraty różnorodności gatunków. I jakie środki podjąć, aby chronić zwierzęta.

Naukowcy ostrzegają, że „przyroda to długi łańcuch”, a wyginięcie gatunków, czy to tuńczyka czerwonego, tygrysa czy morsa na Oceanie Spokojnym, zagraża całej planecie.

Svetlana KUZINA